1.

VGA AUDIO HDMI USB.
 >>>
VGA HDMI Z-TEK VGA AUDIO HDMI USB.
 >>>
0.202000.00 .          

 >>>
MANUAL KVM USB2.0 SWITCH FJ-2UK(48e1) 2 ports usb-mouse+usb-device
 >>>
 650.00 .          

 >>>
USB 2 Port ( 48D/2 ) Retail
 >>>
 1150.00 .          

 >>>
MANUAL KVM USB2.0 SWITCH FJ-2UK(48e2) 4 ports usb-mouse+usb-device
 >>>
 850.00 .          
, .

...  >>>
Switch HDMI 3TO1 , .

...  >>>
 500.00 .